Σωλήνας δειγματοληψίας από ιούς επιχρίσματος συλλογής